Commissie Beleid Algemeen - 15 juni 2023

Menno en Noha namen donderdag deel aan de commissie Beleid Algemeen, met een mooi hoofdonderwerp, de binnenstadsvisie.

Menno en Noha namen donderdag deel aan de commissie Beleid Algemeen, met een mooi hoofdonderwerp, de binnenstadsvisie. 

Een mooie visie, met voor de VVD nog wel wat verbeterpunten. Menno vroeg vooral aandacht voor:

– Parkeren. Met de plannen om op termijn minder auto’s in de binnenstad te hebben, is het voor ons heel belangrijk om te zorgen dat er wel meer parkeercapaciteit aan de rand van de stad gecreëerd wordt. Het antwoord van de wethouder stelde ons nog niet gerust, dus we blijven hier achteraan zitten. Bovendien waken we ervoor dat ondernemers niet de dupe worden van de autoluwe binnenstad.

– De Vuldersbrink. In de stukken werd gesproken over de Vuldersbrink als ‘Rotte Kies’. We vonden dit ongepast zo te spreken over een plek waar veel mensen wonen en werken. De VVD sprak liever van een ‘doffe parel’ die met wat oppoetsen veel kansen biedt! Er staan wat suggesties in de visie, voor de VVD is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en de raad hier inspraak krijgt, en dat krijgen ze;

– De eventuele herbouw van de Luttekepoort, deze staat niet in de visie. Wij vinden het zeker de moeite waard om te zorgen dat dit weer op tafel komt. We moedigen dan ook aan om tot een mooi nieuw, passend ontwerp hiertoe te komen. Indien nodig zullen we hier een initiatief toe nemen.