Commissie Ruimte - 22 juni 2023

Donderdagavond kregen Sharon Lubbersen en Menno Doppenberg tijdens de commissie ruimte een rondleiding op het Waterfront over het bouwterrein van Boskalis, waar zij emissieloos (CO2 neutraal, dus bouw waar het uitstoten en opnemen van koolstof in evenwicht is) de grond bouwrijp aan het maken zijn. Mooi om te horen dat Harderwijk bijdraagt aan de kennisontwikkeling m.b.t. emissieloos bouwrijp maken van grond en dat er internationale belangstelling is voor het Boskalis project!

Donderdagavond kregen Sharon Lubbersen en Menno Doppenberg tijdens de commissie ruimte een rondleiding op het Waterfront over het bouwterrein van Boskalis, waar zij emissieloos (CO2 neutraal, dus bouw waar het uitstoten en opnemen van koolstof in evenwicht is) de grond bouwrijp aan het maken zijn. Mooi om te horen dat Harderwijk bijdraagt aan de kennisontwikkeling m.b.t. emissieloos bouwrijp maken van grond en dat er internationale belangstelling is voor het Boskalis project!

Daarna stond er nog één punt op de commissie agenda, namelijk het kiezen van wie ons afval gaat inzamelen vanaf 2026. Dit staat los van het besluit dat de raad nog moet nemen of de PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) apart ingezameld moet worden. Als VVD blijven we inzetten op het betalen per kilo afval. Dat kan ook door aan te sluiten bij Omrin, de afvalinzamelaar. Dat is meest eerlijk, want je betaalt naar je werkelijke verbruik. We hebben erop aangedrongen dat er weinig tijd is om in 2026 over te stappen naar een andere inzamelaar, dus voor het college alle hens aan dek. We hebben een toezegging dat dit binnen de genoemde tijd moet lukken en zullen hier alert op zijn.