Schriftelijke vragen Cybercrime

In mei hebben wij vervolgvragen gesteld over de cyberaanvallen op gemeenten. Daarnaast waren Noha en Maaike in april op werkbezoek bij de politie, afdeling cybercrime. Het was een interessant bezoek, waarin we een duidelijk beeld kregen van hoe de gemeente er op het gebied van cybercrime voorstaat en hoe de politie hier zorgvuldig op acteert.

In mei hebben wij vervolgvragen gesteld over de cyberaanvallen op gemeenten. Het college wil de resultaten van de pentesten die de gemeente heeft uitgevoerd, vertrouwelijk met de raad delen. Een pentest is een test, waarbij ze het systeem zo diep mogelijk binnen proberen te dringen om zwakke plekken te vinden en de gevolgen hiervan te kennen.  In het informatiebeveiligingsbeleid 2024-2027 wordt bekend of er beleidsmatige aanpassingen en extra investeringen nodig zijn om onze gemeente cyberveilig te houden. Uiteraard houden wij dit als VVD nauwlettend in de gaten en kijken we uit naar dit stuk.


Daarnaast waren Noha en Maaike in april op werkbezoek bij de politie, afdeling cybercrime. Het was een interessant bezoek, waarin we een duidelijk beeld kregen van hoe de gemeente er op het gebied van cybercrime voorstaat en hoe de politie hier zorgvuldig op acteert.

Een wens vanuit de politie was om zich meer te kunnen richten op het opsporen en oppakken van cybercriminelen en de preventie meer in samenwerking met andere organisaties op te pakken. Ook hiervoor hebben we aandacht gevraagd in de schriftelijke vragen. 

Het college gaf aan dat er op dit moment nog geen cybercrimepreventieprogramma's zijn voor verschillende doelgroepen. Na het zomerreces zullen wij met een voorstel komen om de gemeente de cybercrimepreventie op te laten pakken.