VVD Harderwijk-Hierden niet te spreken over opstelling college richting MFC Harderwijk

Donderdag 29 juni heeft Menno Doppenberg namens de VVD aangegeven erg teleurgesteld te zijn in hoe wethouder Reckman en het College zijn omgegaan met het voormalig MFC bestuur, vrijwilligers en organisaties betrokken of gevestigd in MFC de Roef. Nadat financiële vraagstukken zijn blijven sudderen en er een verschil van mening is ontstaan over afspraken rondom een uitgevoerd onderzoek koos het College er niet voor om regie te pakken, maar het stichtingsbestuur onder druk te zetten door te dreigen met een subsidiestop als het stichtingsbestuur niet zou aftreden. Zo ga je als college niet met je vrijwilligers en organisaties om. Om het concept Positieve Gezondheid succesvol uit te kunnen voeren is vertrouwen nodig. De VVD komt donderdag 6 juli dan ook met een voorstel om het gesprek aan te gaan met het voormalig bestuur en betrokken om zo samen lessen te trekken om te voorkomen dat conflicten als deze in de toekomst ontstaan. Zo wordt ook aan een stuk nazorg voldaan richting betrokkenen wat nu ontbreekt. Lees hieronder onze volledige debatbijdrage.

Voorzitter,

Dit is niet zomaar een onderwerp waar we het vanavond over hebben. Het is vooral heel pijnlijk met alleen maar verliezers Het gaat niet meer alleen over onderzoekskosten, maar vooral ook over hoe ga je met elkaar om en een betrouwbaar bestuur. Pijnlijk om te zien hoe vrijwilligers en betrokkenen van de Roef zich persoonlijk beschadigd voelen door ons college. Óns bestuur voorzitter. Ondernemers en vrijwilligers die inspraken en zich afvroegen; is onze werkplek in gevaar? Maar ook; waar is de gemeente? Wat gebeurt hier? Maar ook een onzichtbare portefeuillehouder verschuild achter persberichten veilig in het stadhuis. Ik ben daar oprecht boos over.

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ook de VVD erkend dat het  vorige college duidelijkere kaders had mee moeten geven over het onderzoek. Echter, zijn uitkomsten meerdere keren gedeeld, en dus had het college op de hoogte moeten zijn van deze opdracht. Ook het voormalig bestuur van het MFC heeft zaken laten liggen. Vanuit goede intenties is men te onvoorzichtig geweest met het doorvoeren van een onderzoek zonder duidelijke afspraken op papier. Hier had men eerder aan de bel moeten trekken. Men mag verwachten dat vanuit professie gereflecteerd wordt op fouten. Reflectie en regie zijn de twee kernpunten die we afgelopen anderhalf jaar gemist hebben en ernstig verwijten richting college van B&W. Die eindverantwoordelijkheid ligt in onze ogen bij de Portefeuillehouder.

Voorzitter,

Besturen is verantwoordelijkheid nemen. Afgelopen maanden hebben wij ons enorm geërgerd aan het ontbreken van enige zelfreflectie en bestuurlijke verantwoordelijkheid. De overdracht van dit dossier mag dan een verantwoordelijkheid zijn van het vorige college, maar wethouder Reckman kan zich daar niet achter verschuilen omdat hij alle tijd heeft gehad om zelf de touwtjes in handen te nemen. We zeiden het al eerder; Meneer Reckman; was na uw aanstelling direct het gesprek aangegaan. Had het hele gebeuren bij elkaar geroepen in een kamer en was er niet vertrokken voor nieuwe afspraken zijn gemaakt. In plaats daarvan wordt vooral de vinger gewezen naar wat het MFC bestuur allemaal niet verkeerd heeft gedaan. ‘Ik hoop maar dat u goed verzekerd bent’ was de reactie tegen een aangeslagen bestuurslid. Om vervolgens als geheel college het bestuur van het MFC onder druk te zetten door te stellen; of de voorzitter vertrekt, of de subsidie stopt. Chantage!, voorzitter….. Is dat dan de nieuwe bestuurscultuur? Stichtingen waarmee je moet samenwerken chanteren; noemen we dat regie hebben over de situatie? Nee, voorzitter.

De VVD en velen met ons vragen zich af; Kan het zo zijn dat wethouder Reckman terughoudend was met snel ingrijpen doordat dhr. Reckman dan te maken zou hebben met de voorzitter van het MFC bestuur, die tevens voorzitter was van zijn partij? Graag een reactie van de wethouder.

Dat brengt ons bij het cruciale vraagstuk; hoe moeten wij als raad er vertrouwen in hebben dat deze portefeuillehouder een groot en complex dossier als Positieve Gezondheid nog tot een goed eind gaat brengen? Het vertrouwen in de portefeuillehouder is in onze ogen ernstig beschadigd op dit dossier.

De VVD zal met een voorstel komen welke oproept tot twee concrete zaken; Eerst moet er met alle betrokkenen gereflecteerd wordt op wat er afgelopen tijd is gebeurd. Een gesprek met vrijwilligers, organisaties en het voormalige MFC bestuur. En ten tweede; naar aanleiding hiervan in combinatie met een interne evaluatie een verbeterplan opstellen om een dergelijk voorval te voorkomen. We horen graag hoe de andere partijen naar dit voorstel kijken.