Raadsvergadering 06-07-2023

Het politieke jaar werd afgesloten met het debat over de Jaarrekening 2022 van de gemeente. Dit was voor Maaike van Dantzig haar maidenspeech. De jaarrekening laat zien dat de gemeente onderaan de streep 4 miljoen euro over heeft gehouden.

Het politieke jaar werd afgesloten met het debat over de Jaarrekening 2022 van de gemeente. Dit was voor Maaike van Dantzig haar maidenspeech. De jaarrekening laat zien dat de gemeente onderaan de streep 4 miljoen euro over heeft gehouden. Tijdens het debat vroegen wij aandacht voor de inwoners en ondernemers die in 2022 een moeilijk financieel jaar achter de rug hebben: heeft het College zich genoeg proactief opgesteld en alles uit de kast getrokken om hen te steunen? 

Daarnaast vroegen we aandacht voor alle woningzoekenden: er is 5 miljoen uitgegeven voor een Woonfonds, maar nog geen kader, laat staan letter, is behandeld tijdens een commissie of raadsvergadering! 

Dit was de laatste raadsvergadering van het politieke jaar. We gaan nu met zomerreces en zullen eind augustus het politieke jaar weer aftrappen. Uiteraard blijven we voor jullie bereikbaar!

We wensen iedereen een heerlijke zomer toe en zien jullie graag snel weer!