DUURZAAMHEID

Iedereen ziet het nut en de noodzaak in van verantwoord omgaan met onze aarde en de grondstoffen die onze aarde voortbrengt. De VVD Harderwijk-Hierden vindt het dan ook volkomen logisch dat we er zorg voor dragen dat het voor de generaties die na ons komen prettig leven is. De gemeente heeft naar onze mening een voorbeeldfunctie en zou in deze trend voorop mogen lopen. Hoe? Door o.a. het plaatsen van geluidsschermen met speciale aandacht voor duurzaamheid en fijnstof. Door te doen wat nodig is om zwerfafval te voorkomen. Door meer verticaal groen aan te brengen in de binnenstad. Door te streven naar energieneutraal, bij nieuwbouw en renovatie van overheidsgebouwen. Wij willen nu actie ondernemen en zuiniger omgaan met onze leefomgeving.