GELIJKWAARDIGHEID

In Nederland is iedereen voor de wet gelijk en voor de VVD is gelijkwaardigheid een belangrijk uitgangspunt. Wat je afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging, sekse of seksuele geaardheid is maakt geen verschil.

 

Discriminatie in welke vorm dan ook moet hard worden aangepakt. Wij verankeren daarom antidiscriminatiebeleid in de Algemene Plaatselijke Verordening. In de uitingen van de gemeente houden we rekening met de diversiteit van de samenleving. Tevens zetten wij in op antipestprotocollen op scholen.

 

Een zebrapad in alle kleuren van de regenboog vinden wij een positief symbool dat recht doet aan kleurrijkheid van mensen en voorkeuren. Wij vinden dit een prachtige manier om duidelijk te laten zien dat in onze gemeente iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.